Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Bewindvoering is een wettelijke maatregel, de aanvraag wordt bij de rechtbank gedaan en de kantonrechter beslist of bewindvoering noodzakelijk is.

Er zijn verschillende redenen om bewindvoering aan te vragen, zoals (problematische) schulden, psychische problematiek of verslavingsproblematiek. Eigenlijk voor iedereen die langdurig of tijdelijke niet in staat is om zijn financiële zaken op orde te brengen en te houden.

Hoe werkt bewindvoering

Na je aanmelding neemt eens van onze collega’s contact met je op voor een persoonlijke kennismaking. In dit gesprek leggen wij uit wat bewindvoering is en hoe het werkt.

Samen met jou, en eventueel je begeleider, maken wij alle papieren in orde die nodig zijn om een verzoek bij de rechtbank in te dienen. De kantonrechter neemt hierna een besluit.

Nadat wij door de kantonrechter als bewindvoerder zijn aangewezen, kunnen wij starten met het bewind. Wij doen dan onder andere het volgende:

Wij openen nieuwe bankrekeningen, een beheer- en leefgeldrekening.

Instanties en eventuele schuldeisers brengen we op de hoogte van het bewind.

Wij maken een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

 Samen bespreken we het budgetplan en de hoogte van het leefgeld.

Wij kijken of je alle inkomsten, zoals toeslagen, ontvangt waar je recht op hebt.

Wat doen we bij schulden

Wanneer het bewind is uitgesproken op basis van problematische schulden zorgen wij eerst voor stabiliteit in de financiën. Daarna gaan we alle schulden in kaart brengen door alle schuldeisers aan te schrijven. Wanneer je schuldpositie duidelijk is kijken we naar een passende oplossing.

Kosten van bewindvoering

De tarieven van bewindvoering wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van justitie en veiligheid. Deze kosten moet je zelf betalen. Soms is het mogelijk om dit vergoed te krijgen vanuit de bijzondere bijstand van je gemeente. Dit kunnen wij tijdens de (vrijblijvende) kennismaking bespreken en uitzoeken.

 Geen wachtlijsten

 Persoonlijk contact

 Snel en vrijblijvend kennismaken

Aanmeldingsformulier